Polityka prywatności i plików cookies strony internetowej studioakari.pl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności oraz Polityka cookies (zwana dalej „Polityką prywatności i plików cookies”) strony www.studioakari.pl zwana dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych na Stronie internetowej. Określa także rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki Użytkownika.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest Akari Ilona Korycka, prowadząca działalność pod adresem: ul. Aliny Pienkowskiej 31, 80-180 Gdańsk, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5832743263.

2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem https://studioakari.pl/

3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony.

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2. Dane osobowe

1. Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.

3. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej.

4. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika i przesłania Użytkownikowi przez administratora jego własnych informacji handlowych . Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł skorzystać z formularza kontaktowego. Przetwarzanie danych odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu.

6. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną

8. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w § 2 pkt. 7, w tym w szczególności :

1. prawo dostępu do danych osobowych

2. prawo dosprostowania danych osobowych

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

5. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

6. prawo do przenoszenia danych osobowych.

3. Gromadzone informacje

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz system Google Analytics, a także mogą być zapisywane w logach serwera.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

2. analiza statystyczna ruchu na stronie, poprzez Google Analytics. administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika.

5. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

6. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

7. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

8. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

9. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi ze Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

4. Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,

2. monitorowania stanu sesji,

3. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika lub analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,

4. w celach statystycznych i marketingowych.

5. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności
w zakresie przetwarzania Danych Osobowych. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie i w sposób widoczny i zrozumiały.